Back

EGYÜTT ÁTALAKÍTJUK AZ ISKOLÁT oktatási források digitális platformja

Nistor Bădiceanu Egyesület

Az Együtt átalakítjuk az iskolát egy edtech (oktatási technológia) projekt, amelyet a Humántőke Operatív Program a “Társadalmi vállalkozások létrehozásának támogatása” de minimis támogatási program keretében finanszíroz. A támogatás összege 462 380 lej, a kedvezményezett a Nistor Bădiceanu Egyesület, amely a szociális gazdaságról szóló 219/2015. számú törvény értelmében jogosult a projekt szociális gazdasági vállalkozásként történő megvalósítására.

A projekt megvalósítása a szerződés aláírásától (2021.10.13.) számított 24 hónapig tart, amely alatt a Nistor Bădiceanu Egyesület célja, hogy a diákok és a tanárok számára olyan oktatási erőforrások digitális platformját (Learning Management System – LMS) fejlessze ki, amely e-learning kurzusok, szakmai továbbképzések és mentorprogramok révén ösztönzi a tanítás, a tanulás és az iskolavezetési tevékenységek innovatív megközelítését.

A fő tevékenységek a következőkből állnak:

  • saját platformon elhelyezett e-learning tanfolyamok létrehozása diákok és tanárok számára;
  • folyamatos pedagógiai képzési szolgáltatások a tanárok számára, különös tekintettel a vegyes tanulás oktatási módszereire;
  • a közép- és nagyvállalatok képzési igényeihez igazított e-learning tanfolyamok létrehozása.
A Nistor Bădiceanu Egyesület szociális gazdasági vállalkozásként társadalmi küldetést vállalt, amely a következő intézkedésekkel valósul meg:
  • Pedagógiai képzések legalább 400 tanár számára 20 Bihar megyei partneriskolából;
  • Legalább 50 gyógypedagógiai, mentorálási és digitális oktatási foglalkozás, amelyet a személyzet és/vagy együttműködő tanárokkal együttműködve tartanak a veszélyeztetett családi háttérrel rendelkező gyermekek számára;
  • Ingyenes hozzáférés az LMS platformhoz legalább 10 olyan gyermek és fiatal számára, akiket nagymértékben fenyeget az iskolából való kimaradás veszélye;
  • Az éves költségvetési többlet 90%-át a hátrányos helyzetű tanulók javító oktatására, mentorálásra és digitális oktatási tevékenységekre fordítják;
  • A “Nistor Badiceanu” ösztöndíjat évente ítélik oda egy alacsony társadalmi-gazdasági státuszú családból származó vidéki fiatalember egyetemi tanulmányainak támogatására.
  • Partnerségek kezdeményezése helyi szinten, civil szervezetek, helyi és nemzetközi edtech vállalatok, az iskolarendszer döntéshozói (Bihar Megyei Tanfelügyelőség és a projektben részt vevő iskolai egységek igazgatói), helyi hatóságok és közösségek (szülői és diákszövetségek) bevonásával, azzal a céllal, hogy meghatározzák az iskola sajátos igényeit és azok kielégítésének konkrét módjait. Különös figyelmet fordítanak a digitalizálás szükségességére a tanárok digitális pedagógiai készségek elsajátítása révén.

Határozottan hiszünk abban, hogy a jótékony és tartós változás az “alulról jövő” szintről indulhat és kell is, hogy induljon, anélkül, hogy a hatóságok közpolitikáinak makrointézkedéseire várnánk.
Intézkedéseink csatlakoznak az Oktatási Minisztériumnak a tanárképzésbe való befektetésre irányuló erőfeszítéseihez. Felhívást intézünk az egész helyi közösséghez (vállalkozások, civil társadalom és helyi hatóságok), hogy támogassa ezt az erőfeszítést a gyermekek érdekében.

Miért “Nistor Bădiceanu” ösztöndíj?

“Apám, Nistor Bădiceanu, aki 1928-ban született és 2005-ben halt meg, egyszerű bihari parasztcsaládból származott, 12 évesen egyedül kellett elhagynia otthonát, hogy középiskolai tanulmányait folytassa. A családi környezet rendkívül lehangoló volt az oktatás szempontjából, és nem támogatta őt az iskolai munkában. A középiskolát egy nagyváradi elit gimnáziumban végezte el, szülei támogatása nélkül, különböző munkákból tartotta fenn magát. A jogi egyetemet Kolozsváron végezte el, szintén önerőből, majd később, amikor posztgraduális képzésben akart továbbtanulni, a PhD-felvételi kérelmét “egészségtelen származása” (12 évig volt politikai fogoly) miatt elutasították.

Apám története állandó inspiráció forrása volt számomra, és úgy nőttem fel, hogy mélyen tiszteltem az oktatást, és vágytam arra, hogy hozzájáruljak ahhoz, amiről más generációk csak álmodhattak. És most már én magam is szülő vagyok, és aktívan részt veszek a gyermekeim iskolán kívüli tevékenységeiben, igyekszem őket abban a szellemben nevelni, amelyben én nevelkedtem.

Most jobban, mint valaha, nekünk, a civil társadalomnak konkrét tettekkel kell részt vennünk az oktatás fejlesztésében hazánkban, mindenki a maga helyén, amennyire csak tud.” – Nistor Alin Bădiceanu, a projekt kezdeményezője.

Karrier

Szeretne jelentkezni az állásra?