Back
college-hat

„Împreună transformăm școala” propune creatorilor de educație o inovare a demersului pedagogic prin utilizarea adecvată a tehnologiei educaționale, adaptată nevoilor de învățare a ”minții digitale” a tinerilor generației actuale. Obiectivul general este să promoveze o abordare inovatoare pentru activitățile de predare, învățare și management școlar cu scopul de a readuce în educația școlară preocuparea primordială pentru formarea caracterială integră a elevilor.

Proiectul de economie socială ”Împreună transformăm școala” își propune să realizeze o platformă digitală de resurse educationale (Learning Management System – LMS ) destinată elevilor și profesorilor care, prin intermediul programelor de formare profesională continuă si a cursurilor elearning, să susțină vocația pedagogică creativă și inovatoare a dascălilor noștri.

Activitățile principale sunt următoarele:

image-circle-4

Programe de formare pedagogică continuă pentru profesori, cursuri axate, în special, pe metodele de predare hibride (blended-learning). Prin intermediul acestor programe de formare oferim profesorilor competențele didactice digitale necesare creări de conținuri digitale ce pot fi utilizate in sala de clasă fizică sau virtuală, transformând lecția într-una mai compatibilă cu ”mintea digitală” a elevului.

circle-image-5

Operaționalizarea unei platforme LMS și crearea de cursuri elearning destinate profesorilor, elevilor și părinților. Platforma de elearning va găzdui conținuturi didactice destinate profesorilor, create de profesori inovativi și creativi, cu scopul de a propaga în rândul creatorilor de educație exemplele de bune practici pedagogice. De asemenea, platforma va găzdui conținuturi elearning pentru elevi și părinți, cu scopul de susține un parcurs școlar formativ pentru elev și a asista părinții în buna relaționare a acestora cu copiii și școala lor.

circle-image-6

Crearea de conținuturi digitale personalizate destinate clientilor corporate, entităților publice naționale și internaționale.

image-4

Ca întreprindere de economie socială, Asociația Nistor Bădiceanu și-a asumat o misiune socială față de comunitate, misiune care se concretizează prin următoarele măsuri:

circle-image-1

Cursuri de formare pedagogică susținute gratuit pentru minim 400 profesori din gimnaziile și liceele din Romania. Fomarea pedagogică se face de către formatorul asociației, in sesiuni în format fizic și online, cursuri axate, în special, pe metodele de învățare-predare hibride și creare de conținut didactic digital;

circle-image-2

Susținerea a minim 50 de sesiuni de educație remedială, mentorat și educație digitală destinate elevilor care provin din medii familiale vulnerabile. Sesiunile remediale sunt concepute în funcție de necesarul de invățare al elevilor, cu tematica curiculară necesară pentru pregătirea evaluăriilor nationale sau a probelor de bacalaureat.

circle-image-3

Acordarea de acces gratuit la platforma LMS a asociației pentru minim 10 elevi aparținând grupurilor vulnerabile sau care se află în risc sporit de abandon școlar. Selecția elevilor se face din rândul beneficiarilor de educație remedială.

circle-image-1

Cursuri de formare pedagogică susținute gratuit pentru minim 400 profesori din gimnaziile și liceele din Romania. Fomarea pedagogică se face de către formatorul asociației, in sesiuni în format fizic și online, cursuri axate, în special, pe metodele de învățare-predare hibride și creare de conținut didactic digital;

circle-image-2

Susținerea a minim 50 de sesiuni de educație remedială, mentorat și educație digitală destinate elevilor care provin din medii familiale vulnerabile. Sesiunile remediale sunt concepute în funcție de necesarul de invățare al elevilor, cu tematica curiculară necesară pentru pregătirea evaluăriilor nationale sau a probelor de bacalaureat.

ÎMPREUNĂ TRANSFORMĂM ȘCOALA platformă digitală de resurse educaționale

by Asociația Nistor Bădiceanu

Împreună transformăm școala este un proiect edtech (tehnologia educației) finanțat prin Programul Operațional Capital Uman, în cadrul schemei de ajutor de minimis „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale”. Valoarea finanțării nerambursabile este de 462.380 lei, beneficiarul fiind Asociația Nistor Bădiceanu, autorizată pentru implementarea acestui proiect ca întreprindere de economie socială, conform Legii nr. 219/2015 privind economia socială.

Implementarea proiectului durează 24 de luni de la data semnării contractului (13.10.2021), perioadă în care Asociația Nistor Bădiceanu își propune să realizeze o platformă digitală de resurse educationale (Learning Management System – LMS) destinate elevilor și profesorilor care, prin intermediul cursurilor e-learning, a cursurilor de formare profesională continuă și a programelor de mentorat, să încurajeze o abordare inovatoare pentru activitățile de predare, învățare și management școlar.

Activitățile principale constau în :

  • crearea de cursuri e-learning pentru elevi si profesori găzduite de platforma proprie;
  • servicii de formare pedagogică continuă pentru profesori, cursuri axate, în special, pe metodele de predare hibride (blended-learning);
  • crearea de cursuri e-learning personalizate pe nevoile de formare profesională a companiilor medii și mari.
Ca întreprindere de economie socială, Asociația Nistor Bădiceanu și-a asumat o misiune socială care se concretizează prin următoarele măsuri:
 
  • Cursuri de formare pedagogică susținute pentru minim 400 profesori din 20 școli partenere din județul Bihor;
  • Minim 50 de sesiuni de educație remedială, mentorat și educație digitală susținute de către personalul propriu și/sau în colaborare cu profesorii colaboratori pentru copii care provin din medii familiale vulnerabile;
  • Acces gratuit la platforma LMS pentru minim 10 copii și tineri care se află în risc sporit de abandon școlar;
  • 90% din excedentul bugetar anual înregistrat, va fi alocat pentru activități de educație remedială, mentorat și educație digitală a elevilor din categorii vulnerabile;
  • O bursă anuală „Nistor Badiceanu” va fi atribuită pentru susținerea studiilor universitare a unui tânăr din mediul rural dintr-o familie cu status socio-economic redus.
  • Inițierea de parteneriate la nivel local, care implică organizații non-guvernamentale, companii edtech locale și internaționale, decidenți din sistemul școlar (Inspectoratul Școlar Județean Bihor și directorii unităților școlare implicate în proiect), autorități și comunități locale (asociații de părinți și elevi), cu scopul identificării nevoilor specifice al școlii și modalitățile concrete prin care acestea pot fi satisfăcute. O atenție desosebită va fi acordată nevoii de digitalizare prin dobândirea de competențe pedagogice digitale de către cadrele didactice.

Credem cu tărie că schimbările benefice și de durata pot și trebuie să înceapă de „la firul ierbii”, fără a aștepta măsurile macro din politicile publice ale autorităților publice.
Acțiunile noastre se alătură efortului Ministerului Educației de a investi în formarea profesională a cadrelor didactice. Lansăm această invitație întregii comunități locale (mediul de afaceri, societatea civilă împreună cu autoritățile locale), de a sprijini acest efort spre beneficiul copiilor ei.

De ce o bursă de studii „Nistor Bădiceanu”?

„Tata, Nistor Bădiceanu, născut în 1928 și decedat 2005, provenind dintr-o familie de țărani simpli din Bihor, a trebuit să plece singur de acasă la vârsta de 12 ani, pentru a-și continua studiile gimnaziale. Mediul familial era extrem de descurajant în privința educației care nu-l susținea în activitatea școlară. A terminat studiile liceale la un liceu de elită din Oradea fără niciun sprijin din partea părinților, susținându-se singur prin diverse munci prestate. A continuat cu Facultatea de Drept, pe care a terminat-o la Cluj Napoca, tot prin puterile proprii iar mai târziu, când și-a dorit să continue educația postuniversitară, dosarul la doctorat i-a fost respins din cauza ”originii nesănătoase” (fost deținut politic timp de 12 ani).

Povestea tatălui meu a fost o permanentă sursă de inspirație pentru mine. Ceea ce a fost definitoriu pentru generația lui a fost educația primită și cum a reușit aceasta să clădească caractere atât de puternice încât să-i ”ajute” în asumarea (deseori cu prețul libertății și a vieții) a valorilor morale și sociale care le-a format personalitatea în tinerețe. Familia, școala, profesorii întâlniți, mediul cultural și spiritual au avut un rol foarte important. Acum, la rândul meu sunt părinte, conștient fiind că trebuie să mă implic responsabil în educația copiilor mei, împreună cu profesorii din școala lor, încercând astfel să-i formez și pe ei în spiritul în care am fost eu crescut. Această bursă de studii este una din modalitățile în care pot să-mi arat recunostința și să onorez memoria acelor oameni care, prin integritatea caracterului și cu demnitatea caracteristică, reprezintă adevărate repere pentru noi, copiii nostri și profesorii lor.” – Nistor Alin Bădiceanu, inițiatorul proiectului.

Cariere

Vrei să aplici pentru job?