Misiunea Asociației

Educam spiritul critic fundamentat pe o conștiință morală robustă care să le ofere copiilor și tinerilor sentimentul de apartenență la spațiul de civilizație și cultură românească, ca parte a civilizației creștine europene.

Valorile Asociației

Promovăm demnitatea umană
Prețuim vocația pedagogică
Promovăm libertatea și democrația
Prețuim integritatea caracterială
Educăm cultura memoriei
Susținem formarea continuă